Mikkelin Teatterikerho ry on perustettu vuonna 1949.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Teatterikerho saa tulonsa Mikkelin teatterin ja Naisvuoren kesäteatterin ravintolatoiminnasta, jonka mahdollistavat ravintolapäällikkö apunaan joukko vapaaehtoistyöntekijöitä.
 
Yhdistys toimii paikkakunnalla teatteritaiteen hyväksi. Se lähentää teatteria ja yleisöä sekä teatterinharrastajia. Teatterikerho järjestää jäsenilleen teatterimatkoja lähikaupunkien teattereihin.
 
Teatterikerhon hallitus jakaa stipendejä Mikkelin teatterin näyttelijöille sekä muulle Mikkelin teatterin henkilöstölle. Yhdistys antaa avustuksia mahdollisuuksien mukaan myös paikkakunnan harrastelijateattereille.