4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 10 jäsentä.
Puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vuosikokouksesta.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään viis (5) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikkelin Teatterikerho ry hallitus 2023

Puheenjohtaja Anja Pöyry
Puhelin: 050 324 0258
Varapuheenjohtaja Päivikki Ruotsalainen
Sihteeri Taina Ronkainen
Rahastonhoitaja Arja Lehtimäki
Muut jäsenet 2023

Vanha ja uusi puheenjohtaja


Pertti Ruotsalainen luopui 10 vuotta kestäneestä Mikkelin Teatterikerhon puheenjohtajuudesta.

Irene Purtonen valittiin kerhon uudeksi puheenjohtajaksi v. 2017 vuosikokouksen yhteydessä.

Hallitus 2016